9.3.12

Εκπέμπουν πολλοί, πληρώνουν ελάχιστοιΠόσοι σταθμοί εκπέμπουν στην Ελλάδα. Έχουν άδειες; Και το κυριότερο τι έσοδα έχει το ελληνικό δημόσιο από την εκπομπή τους; Το ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο παραμένει χωρίς κανόνες λειτουργίας, η διατύπωση των οποίων μετατίθεται από την  Τρόικα μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση! Ως τότε η αγορά της τηλεόρασης θα παραμείνει και κλειστή και χωρίς άδειες.  


 Ο ετήσιος απολογισμός του ΕΣΡ  για το 2011 αναφέρει πως «στην κατηγορία των νομίμως λειτουργούντων τηλεοπτικών σταθμών επίγειας αναλογικής μετάδοσης ελεύθερης λήψης εντάσσονται 131 τηλεοπτικοί σταθμοί, οι οποίοι επιμερίζονται ανάλογα με το εύρος εκπομπής τους σε 8 σταθμούς εθνικής εμβέλειας,  73 περιφερειακής εμβέλειας και 50 τοπικής εμβέλειας.!  Εξ αυτών μόνο οι εθνικής εμβέλειας πληρώνουν τέλος χρήσης συχνοτήτων  και αυτό μετά από ρυθμίσεις περιορίστηκε σε 0,1% επί του τζίρου τους. 

Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του νομού Αττικής, το ΕΣΡ στην έκθεση του  «έχουν χορηγηθεί με υπουργικές αποφάσεις 35 άδειες (20 σταθμοί το 2001 και 15 σταθμοί το 2002), εκ των οποίων έχουν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι τρεις άδειες». Για την κατηγορία  αυτή,  σύμφωνα με το ΕΣΡ «ισχύει η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7 του Ν. 3592/2007 και   εμπίπτουν 5 σταθμοί του νομού Αττικής  οι οποίοι «θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες». Επιπλέον,  έχουν εκδοθεί άλλες  7 βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών εκτός του Νομού Αττικής» Και σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλεται ενοίκιο, ενώ οι άδειες όλων έχουν λήξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: