7.3.12

Ταμείο προς εξαφάνιση
Κατηγορηματικά αντίθετο το ταμείο των δημοσιογράφων στο εθελοντικό «κούρεμα» των ομολόγων του, κατά 400 εκατ. ευρώ. Το ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ απάντησε αρνητικά στο αίτημα της κυβέρνησης .  Είναι η δεύτερη απώλεια για το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ , μετά την ένταξη ποσού 1,6 δισ. ευρώ  στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τα χρήματα αυτά μετατράπηκαν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και τώρα κινδυνεύουν με «κούρεμα» 70%.  Στην πραγματικότητα μπαίνουν σε κίνδυνο τόσο η περίθαλψη όσο και οι συντάξεις των δημοσιογράφων, σε μια εποχή ύφεσης όπου τα έσοδα προς το ταμείο μειώνονται και αυξάνονται τα έξοδα από την έκρηξη της ανεργίας στον, υπό συρρίκνωση κλάδου    

Δεν υπάρχουν σχόλια: