29.2.12

Αγγελιόσημο σε νέα βάση Έντονη κινητικότητα σε όλα τα μέτωπα προκάλεσε η πιθανότητα να θεωρηθεί το αγγελιόσημο ως «πόρος υπέρ τρίτων» με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ποσό από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως προκύπτει από τη συνέλευση των εκδοτών στην ΕΙΗΕΑ πριν από λίγες μέρες οι εκδοτικές εταιρείες θα προχωρήσουν σε καταγραφή του καθεστώτος του αγγελιοσήμου, των φορέων που έχουν συμμετοχή στον πόρο .
Παράλληλα,  θα επιχειρήσουν να καταγράψουν τα ποσοστά αγγελιοσήμου που αντιστοιχούν ανά εφημερίδα ανάλογα με τη διαφημιστική δαπάνη που έχουν.  Η θέση των εκδοτών είναι πως το αγγελιόσημο δεν μπορεί να καταργηθεί αφού είναι «οιονεί εργοδοτική εισφορά»,  αφήνουν ανοικτό  το ενδεχόμενο μείωσης του στην τηλεόραση και τα περιοδικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: