16.2.12

«Πάγο» σε πώληση του τίτλουΑνέλπιστη νίκη πέτυχαν  για τους εργαζόμενοι της «Ελευθεροτυπίας» αίθουσες της Ευελπίδων. Το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα της ιδιοκτησίας  για την  αναβολή εκδίκασης της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα στις 7 Νοεμβρίου. Ως τότε όμως το δικαστήριο δεσμεύει τον τίτλο της «Ελευθεροτυπίας» , δηλαδή δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε κανένα.
Ταυτόχρονα αποφάσισε την προσωρινή άρση της αναστολής ατομικών και διωκτικών μέτρων σε βάρος της Χ.Κ. Τεγόπουλος, μόνο για τους εργαζόμενους και ειδικά για τα δεδουλευμένα τους, μέχρι και την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα . Πρακτικά δηλαδή όσοι έχουν καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να εισπράξουν έως και 50% αυτών των οφειλών, από τραπεζικούς λογαριασμούς ή μελλοντικές εισπράξεις της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: