13.1.12

Σχέδιο πληρωμών


Σε διάλογο με τη Μάνια Τεγοπούλου  ενόψει της συζήτησης της αίτησης της Χ. Κ. Τεγόπουλος για την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99, αποφάσισαν  να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι.  Μετά από την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης ζητούν “την καταβολή τουλάχιστον ενός μισθού άμεσα”, αλλά και  ‘”γραπτή συμφωνία ότι η καταβολή της μισθοδοσίας θα γίνεται κανονικά και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες”. Καλούν  τη διοίκηση  εντός  του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου τη διοίκηση να γνωστοποιήσει το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δεδουλευμένων και το  σχέδιο αναδιοργάνωσης  της εταιρείας. Στο σχέδιο  αυτό απαιτούν “να υπάρχει ρητή αναφορά - δέσμευση της διοίκησης ότι τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στο ακέραιο ανεξαρτήτως της υπαγωγής στο άρθρο 99.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: