22.12.11

«Συζητάμε , αλλά...»


Συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή της δραστηριότητάς της, αναφέρει η Μ.  Τεγοπούλου, σε επιστολή της προ το  ΧΑΑ.  Η διευθύνουσα σύμβουλος της Χ. Κ. Τεγόπουλος  δηλώνει πως η εταιρεία έχει «εκπονήσει σχέδια προσαρμογής της λειτουργίας της υπό τις παρούσες συνθήκες»,  πλην όμως η διοίκησή της «είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διατήρησή της σε λειτουργία, μή αποκλειόμενης και της υποβολής, εις το μέλλον, αιτήσεως για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 99 ΠτΚ.» Η εφημερίδα θα κυκλοφορήσει σήμερα, όπως αποφάσισε χθες η γενική συνέλευση αλλά στη συνέχεια οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε κυλιόμενες 48ωρες απεργίες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: