2.6.15

Ανάληψη καθηκόντων και …μισθός
Από τις 29 Απριλίου απέκτησαν οι απολυμένοι της ΕΡΤ το δικαίωμα του μισθούς τους, σύμφωνα με το Νομο  Την ημερομηνία αυτή ανέφερε και ο Νίκος Παππάς στη Βουλή, όμως όπως φαίνεται η κατάσταση αυτή αναμένεται να διασαφηνιστεί περισσότερο.
Το πρώτο ΔΣ της νέας ΕΡΤ ανέφερε πως  “οι προβλεπόμενοι από το νόμο μισθοί και οι εν γένει απολαβές του προσωπικού του οποίου οι συμβάσεις αναβιώνουν, υπολογίζονται από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων κάθε εργαζομένου που επιστρέφει στην εταιρία για να εργαστεί, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Ιουνίου 2015”. Η μισθοδοσία “ξεκινά από την πρώτη ημέρα της φυσικής παρουσίας του εργαζομένου, για την Αττική στο Ραδιομέγαρο και για τη Θεσσαλονίκη και για τους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς “από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αποστολής του εντύπου ανάληψης καθηκόντων”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: