25.2.14

Τυχερά παιχνίδια στα media χωρίς έλεγχο!
Νέες αλλαγές  στους όρους μετάδοσης των τυχερών παιχνιδιών από τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, επιβάλει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τη δημοσίευση του σχετικού κανονισμού. Η απόφαση αυτή- που επεκτείνεται στο πεδίο λειτουργίας του ΕΣΡ- δεν ρυθμίζει ούτε το χρόνο αναμονής στις γραμμές τηλεηχοπληροφόρησης, ούτε την ώρα παρουσίας στις εκπομπές, που αποτελούν και το πεδίο από το οποίο αντλούν έσοδα οι εταιρείες-πάροχοι. 
Επιπλέον η απόφασης της Επιτροπής, επιβάλει την αναστολή της εφαρμογής της διάταξης …νόμου που προβλέπει την απόδοση δικαιωμάτων υπέρ του ελληνικού δημοσίου.  Για τη μετάδοση του παιχνιδιού δεν χρειάζεται πλέον η σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ, παρά μόνο η απόφαση της ΕΕΕΠ, με την υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: