13.3.15

Η περιπέτεια των δικαιωμάτων μετά το λουκέτο της ΕΡΤ




Οι παρενέργειες του λουκέτου στην ΕΡΤ συνεχίζουν να κάνουν  τη εμφάνιση τους. Και καθώς η ΝΕΡΙΤ, ο διάδοχος φορέας που διαδέχθηκε την κρατική ραδιοτηλεόραση οδεύει σε μια νέα μετάλλαξη η διοίκησή της, μετά από δημοσιεύματα σε ιστολόγια για τα δικαιώματα της Formula 1 και του Μουντιάλ, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινιστική ανακοίνωση.



Η ΝΕΡΙΤ στην οποία πρόεδρος- διευθύνων σύμβουλος είναι  ο Πέτρος Μάης, αναφέρει πως «με απόφαση του ΔΣ της πρώην ΕΡΤ είχαν αποκτηθεί από την εταιρεία Asset Ogilvy τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων της Formula 1 για τα έτη 2013 και 2014, έναντι ποσού 125.000 ευρώ σε μετρητά και 1.300.000 ευρώ σε διαφημιστικό χρόνο (πλέον ΦΠΑ) για κάθε έτος». «Μετά την κατάργηση της ΕΡΤ οι εναπομείναντες αγώνες του 2013 μεταδόθηκαν από τη ΔΤ βάσει σύμβασης που υπεγράφη με την εταιρεία Asset Ogilvy έναντι του ανωτέρω ποσού για το έτος 2013» συνεχίζει η ανακοίνωση και στη συνέχεια ο νέος φορέας αναφέρει πως δεν αγόρασε τα δικαιώματα της F1 για το 2014 και πέρα.
Από την ανακοίνωση αποκαλύπτεται πως “η σχετική συμφωνία μεταξύ της Ειδικής Διαχείρισης και της Asset Ogilvy προέβλεπε επίσης τον συμψηφισμό από τη ΝΕΡΙΤ του τυχόν υπολειπόμενου διαφημιστικού χρόνου μετά τη διακοπή εκπομπής της ΔΤ, ο οποίος εν τέλει ανήλθε στο ποσό των 426.478,80 ευρώ” Το ποσό αυτό δηλώνεται πως “ θα αφαιρεθεί από οφειλές της ΝΕΡΙΤ προς την Ειδική Διαχείριση”.

Τα δικαιώματα του  Mundial 2014 είχαν αποκτηθεί από την ΕΡΤ. Μετά το λουκέτο, «αυτά περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο τα μεταβίβασε στη ΝΕΡΙΤ” η οποία “σύνηψε συμφωνία με την EBU για τη μετάδοσή του και επέστρεψε στην Ειδική Διαχείριση τα διαφημιστικά έσοδα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: