21.10.14

Πρώτο βήμα...ανατροπής η συμφωνία Vodafone-HOLΜια νέα συμμαχία γεννιέται στις τηλεπικοινωνίες με προέκταση και στην τηλεόραση. Η συμφωνία απόκτησης του 72,5% των μετοχών της HOL αντί ποσού 70 εκατ. ευρώ, από τη Vodafone της επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας Internet και τηλεφωνίας. Η HOL εκτός από την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, κατάφερε να δημιουργήσει και την υπηρεσία του HOL TV, παρέχοντας τηλεοπτικά κανάλια μέσω Internet.Η ΕΕΕΤ στην απόφαση της εκτιμά ότι “η συγκέντρωση μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα  συνδυασμού υπηρεσιών (μέσω της δυνατότητας παροχής  υπηρεσιών ως σύνολο σε καθορισμένες αναλογίες και σε  καθορισμένη τιμή) αλλά δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο  στη δομή και στις συνθήκες του ανταγωνισμού των αγορών”. Ο συνδυασμός των υπηρεσιών τύπου 3Play είναι εκείνος που έχει δημιουργήσει την έκρηξη των συνδρομητών στην Nova.

Η συγκέντρωση Vodafone-HOL  “δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες  ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας  του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες” εξέτασε  η ΕΕΤΤ.  Η  επιτροπή δηλώνει στην απόφαση έγκρισης της συνεργασίας, πως “επιφυλάσσεται να εξετάσει στο μέλλον, εφόσον  κριθεί σκόπιμο, τη συμβατότητα των παρεπόμενων υποχρεώσεων της Κυρίας Σύμβασης(λ.χ. ρήτρα περί μη ανταγωνισμού) με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.


Η διαδρομή αυτή είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που έχει γίνει από τη  HOL, η οποία κατάφερε να κερδίσει έδαφος στις τηλεπικοινωνίες και το Internet. Δείχνει και τις διαθέσεις της Vodafone, η οποία κινείται στην Ευρώπη εξαγοράζοντας εταιρείες τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών, και έχει βάλει πλώρη για τη Forthnet, σε συνεργασία με τη  WIND.  Οι 500 χιλιάδες της Nova και το 1 εκατ.  των πελατών της  Forthnet είναι ένα ισχυρό κίνητρο στο μεταβαλλόμενο πεδίο των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης. 

1 σχόλιο:

dimitris είπε...

Η nova έχει αποκτήσει πολλούς μνηστήρες διοτί έχει 500.000 συνδρομητές και στην συνδρομητική τηλεόραση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο και αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο για πολλούς