2.7.14

Πρόταση αξίας 250-300 εκατ. ευρώ από ΟΤΕ


 “Ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης και αναγνωρίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας προς όφελος των καταναλωτών” αναφέρει ο ΟΤΕ  στην ανακοίνωσή του  προς το Χρηματιστήριο για τη μή δεσμευτική προσφορά προς τη  Forthnet  για τη Nova.


 Η πρόταση που κατέθεσε ο ΟΤΕ είναι “εντός εύρους 250-300 εκατ. ευρώ, προσαρμοζόμενη ανάλογα με τα ταμειακά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις  της εξαγοραζόμενης δραστηριότητας”.  “Σε περίπτωση που επέλθει συμφωνία, αυτή θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών” σημειώνει  ο ΟΤΕ αναφέροντας πως ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου έχει η τράπεζα Barclays. “Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet Α.Ε., τηρώντας τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, θα αξιολογήσει την πρόταση και θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό” απάντησε προς το Χρηματιστήριο, μεταξύ άλλων η εταιρεία συνδρομητικής TV, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη της σχετικής πρότασης του ΟΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: