18.6.14

Αντιπαράθεση για το διαγωνισμό της ΝΕΡΙΤ
Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ ΕΣΗΕΑ και ΝΕΡΙΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ “καταγγέλλει τον διαγωνισμό-παρωδία που εξελίσσεται για τις υποτιθέμενες αξιοκρατικές προσλήψεις δημοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ.
Αναφέρει πως καλούνται οι δημοσιογράφοι να «περάσουν από συνέντευξη», γεγονός που με βάση την προκήρυξη αποτελεί το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, αναφέροντας πως το πρώτο μέρος του παραμένει ανοικτό. Η ΝΕΡΙΤ σε απάντησή της δηλώνει πως  έχει αναρτήσει τον αναθεωρημένο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, όπως προέκυψε  μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν . Συμπληρώνει πως ο πίνακας αυτός δεν συνιστά τελικό Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων και ό,τι αποτυπώνει τη βαθμολογία με βάση τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και την εμπειρία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: