16.3.13

Μόνο με άδεια η αναπαραγωγή εκπομπών από το Internet

Απαγορεύεται η αναμετάδοση των τηλεοπτικών εκπομπών των τηλεοπτικών σταθμών χωρίς άδεια  από εταιρείες Internet. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε, στην προσφυγή που κατέθεσε η ITV Broadcasting σε βάρος της TVCatchup πως  δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου, όπως είναι για παράδειγμα οι τηλεοπτικές εκπομπές  από τρίτους χωρίς να υπάρχει άδεια του εκάστοτε δημιουργού.Η απόφαση αυτή θέτει επί της ουσίας φραγμό εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άνευ άδειας αναπαραγωγής των τηλεοπτικών εκπομπών από τα site. Κοινώς τα site για την «παρουσίαση» των έργων «στο κοινό» θα πρέπει πρωτίστως να φροντίζουν να έχουν την άδεια των δημιουργών τους, είτε φυσικών πρόσωπων είτε τηλεοπτικών εταιρειών.

 Η σύγκρουση στη Μεγάλη Βρετανία ήταν μεταξύ των ιδιωτικών σταθμών και της TVCatchup η οποία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο αναμετέδιδε τις εκπομπές του. Οι σταθμοί, με το επιχείρημα πως προσβάλλονται τα δικαιώματα που έχουν  επί των εκπομπών και των ταινιών τους προσέφυγαν στο  High Court of Justice το οποίο με τη σειρά του απεύθυνε ερώτημα στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο.

 Στην απόφαση  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σημειώνεται πως για την αναμετάδοση ενός έργου, θα πρέπει κάθε φορά ο δημιουργός του να χορηγεί ειδική άδεια για τον τρόπο μετάδοσης. Δηλαδή θα πρέπει να εκδίδεται π.χ. άλλη άδεια για την τηλεόραση και άλλη για το Internet, διαφορετικά δεν θα μπορεί να μεταδοθεί. Το ερώτημα είναι αν αυτή η απόφαση σημάνει την απαρχή της μείωσης του φαινομένου της κλοπής των τηλεοπτικών προγραμμάτων από εταιρείες και πλατφόρμες internet.

Δεν υπάρχουν σχόλια: