3.1.13

5 χρόνια καθυστερήσεων
Η αποτυχία του τηλεοπτικού συστήματος είναι μεγάλη, ανά αναλογιστεί κανείς  πως από το 2007 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος Ρουσόπουλου χάθηκαν 5 χρόνια χωρίς να υπάρχει ένας συντονιστικός φορέας μεταξύ ιδιωτών και κρατικής τηλεόρασης.  Το αντίθετο.
Κάποια στιγμή, μάλιστα, η ΕΡΤ και οι ιδιωτικοί σταθμοί έφτασαν πολύ κοντά σε συμφωνία για τη σύσταση κοινής εταιρείας που θα λειτουργούσε ως πάροχος δικτύου, χρησιμοποιώντας τους πόρους του ανταποδοτικού τέλους. Φυσικά η ιστορία δεν προχώρησε καθώς η Ελλάδα θα ήταν υπόλογη στην ΕΕ για κρατική ενίσχυση ιδιωτικής εταιρείας. Το σχέδιο της μετάβασης μπήκε στο Μνημόνιο 2, αλλά πλέον χωρίς έσοδα οι ιδιωτικοί σταθμοί είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: