3.1.12

“Η περίπτωση Alter»“Παρά την οικονομική της  αδυναμία η αιτούσα εταιρεία δεν βρίσκεται σε κατάστασης παύσης πληρωμών” αναφέρεται στην απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το  Alter, όπου γίνεται μνεία στην καταβολή των δεδουλευμένων. Το περασμένο Καλοκαίρι  όταν και εκδικάστηκε η υπόθεση το  Alter  σε διάφορους πιστωτές κατέβαλε περίπου 9,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου  2,5 εκατ.ευρώ στους εργαζόμενους και  161 χιλ. ευρώ σε συνεργάτες. Η πληρωμή των εργαζομένων όπως και των οφειλών προς το δημόσιο, για τη σημερινή νομική φύση του άρθρου 99, είναι καθοριστικής σημασίας για να γίνει δεκτή η αίτηση  υπαγωγής, Στην περίπτωση του  Alter τα προβλήματα ήταν τέτοια που οδήγησαν  τους εργαζόμενους σε ένα νομικό κενό, χωρίς μισθό ή αποζημίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: