31.12.11

Κέρδη από το ανταποδοτικόΗ βελτίωση των οικονομικών της ΕΡΤ συνεχίζεται. Η κρατική ραδιοτηλεόραση  στο 9μηνο του 2011 εμφανίζει προ φόρων κέρδη ύψους 38.583.565 ευρώ Τα κέρδη αυτά προκύπτουν από το σταθερό έσοδο του ανταποδοτικού τέλους που ανήλθε την περίοδο αυτή σε περίπου 220 εκατ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 35%!
Η ΕΡΤ εμφάνισε έσοδα 238.339.255 ευρώ το ίδιο διάστημα και τα έξοδα της σε 238.583.565 ευρώ Το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ καλύπτει το 92,62%των εσόδων της, ενώ τα έσοδα από διαφημίσεις χορηγίες ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ (5,35%), τα λοιπά έσοδα στο 1,57% και οι πωλήσεις της Ραδιοτηλεόρασης στο 0,46%. Ο μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά και την υποστήριξη της οπτικοακουστικής αγοράς θα μπορούσε να γίνει το ανταποδοτικό τέλος το οποίο θυμίζουμε αυξήθηκε κατά 30% επί υπουργίας Θ. Ρούσοπουλου όταν ταυτόχρονα καταργήθηκε σταδιακά ο ειδικός φόρος τηλεόρασης.
Η επιλογή του Γ. Παπακωνσταντίνου να εντάξει-εκ νέου- την ΕΡΤ  στο καθεστώς των ΔΕΚΟ προκαλεί αχρείαστες περικοπές και απεργίες  αφού η εταιρεία δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προυπολογισμό.  Η ΕΡΤ από το περασμένο Καλοκαίρι, αδυνατεί να λειτουργήσει, ύστερα από την κατάθεση του σχεδίου κλεισίματος της ΕΤ1, με αποκορύφωμα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν για ένα μηνα δεν διέθετε ούτε διοικητικό συμβούλιο.  Τα πολιτικά στελέχη αντιμετωπίζουν την ΕΡΤ ως κρατικό φορέα αδυνατώντας να δουν πως μπορεί να μετεξελιχθεί σε πυλώνα υποστήριξης των Μέσων στην εποχή της ύφεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: