23.12.11

Τύπος χωρίς Ελευθεροτυπία γίνεται;Χωρίς «Ελευθεροτυπία» από σήμερα και δίχως enet από χθες  Οι  συνολικά 879 εργαζόμενοι του ομίλου,  προχωρούν σε 24 επαναλαμβανόμενες απεργίες  σε εφημερίδα και πιεστήριο, αντιδρώντας στη μή καταβολή των μισθών τους τελευταίους 4 μήνες. Μπροστά τους έχουν να αντιμετωπίσουν την πρόθεση της ιδιοκτησίας να προσφύγει στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα για να παραμείνει σε λειτουργία η Χ. Κ. Τεγόπουλος. Το αδιέξοδο, όπως δείχνει η εμπειρία του Alter, είναι τεράστιο. 
Κομβικό σημείο παραμένει η άρνηση των 3 τραπεζών, Alpha Bank, Εθνική και Πειραιώς να χορηγήσουν νέο δάνειο στην εφημερίδα, παρά το γεγονός πως έχει τις προϋποθέσεις (ακίνητη περιουσία)  Η ιδιοκτησία της θέλει να διατηρήσει και τις δύο εφημερίδες και δεν εξετάζει άλλη «λύση» όπως η διατήρηση  μόνο του Κυριακάτικου φύλλο 
Ο κύκλος εργασιών της Χ. Κ. Τεγόπουλος  στο 9μηνο του 2011 μειώθηκε στα 32 εκατ. ευρώ , έναντι 46 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2011 και ζημίες προ φόρων αντιθέτως μειώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ  στο 9μηνο το 2011, έναντι  19 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2010. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας  αυξήθηκε στα 79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σε δάνεια  49 εκατ. ευρώ, ενώ το 9μηνο του 2010 οι υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 69 εκατ. ευρώ. Ο ορκωτός λογιστής- και στο τελευταίο του πιστοποιητικό- σημείωνε πως εξαιτίας των συνεχιζόμενων ζημιών της εταιρείας  και των αρνητικών της ταμειακών ροών  πως είναι αμφίβολη η  «ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου για να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: