11.11.14

Και με ψηφιακό μέρισμα η CosmoteΗ  διανομή του ψηφιακού μερίσματος βρήκε τον  όμιλο ΟΤΕ εντός διαδικασίας.  Στις 13 Οκτωβρίου 2014, η Cosmote κατοχύρωσε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές  περιοχές των 800MHz και 2,6GHz στην Ελλάδα, για την περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2014 έως 28η Φεβρουαρίου, 2030.Στόχος της Cosmote είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις ταχύτητες και την  κάλυψη του εκτεταμένου 4G δικτύου της, τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές. Το συνολικό  ποσό που επένδυσε η εταιρεία ανήλθε σε 134,8 εκ. ευρώ. Τμήμα του ψηφιακού μερίσματος στο διαγωνισμό που διενήργησαν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έλαβαν οι ανταγωνίστριες, Vodafone και WIND.


Δεν υπάρχουν σχόλια: