26.6.14

Απώλειες εσόδων από τις φωτοτυπίες!
Tο 77% του ενεργού πληθυσμού στην Ελλάδα, με το 36% να φωτοτυπεί σχεδόν σε καθημερινή βάση. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης  Έργων του Λόγου, με προφανείς απώλειες εσόδων για εκδότες, συγγραφείς και δημσιογράφους.
Μεγάλο μέρος του υλικού που φωτοτυπείται είναι προστατευόμενο όπως τα βιβλία, επιστημονικά και λογοτεχνικά, εφημερίδες και περιοδικά, κ.ά.), ενώ στους χώρους όπου γίνεται συχνότερα η φωτοτύπηση είναι φωτοτυπικά καταστήματα, βιβλιοπωλεία, τα χαρτοπωλεία, αλλά και το σπίτι. Από την έρευνα προκύπτει το μεγάλο κενό της ελληνικής νομοθεσίας που έχει εξαιρέσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους εκτυπωτές από την υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής, σε δημιουργούς και εκδότες σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: