26.6.14

Αποχώρηση της Καθημερινής ΑΕ από την "Ευρώπη"


Αποχωρεί από τη διοίκηση του πρακτορείου διανομής Τύπου, “Ευρώπη” η Καθημερινή ΑΕ, εξαιτίας διαφωνιών στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και της λήψης των αποφάσεων. Η εκδοτική εταιρεία διατηρεί τις μετοχές της στην “Ευρώπη”, η οποία θα συνεχίσει να διανέμει τα έντυπα της.  Είναι μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στη διακίνηση του Τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: