10.10.13

Τηλεοπτική διαπλοκή…υγείαςΜεταφερόμενη τροπολογία υπέρ των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών.  Οι διατάξεις που επιτρέπουν την εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος, χωρίς άδειες και έσοδα για το δημόσιο, αλλάζουν υπουργείο και από το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης του Κ. Μητσοτάκη μεταφέρονται στο υπουργείο Υγείας του Α. Γεωργιάδη, προφανώς λόγω της τηλεοπτικής του εμπειρίας με τις φωνές στα παράθυρα.Το σχέδιο νόμου του υπουργείο υγείας προβλέπει διατάξεις που επιφέρουν ζημία στον προϋπολογισμό και αντίκεινται στο Σύνταγμα σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλεια του ΣτΕ. ΥΟ άρθρο 18 επιτρέπει σε όσους εξέπεμπαν την 31η Αυγούστου χωρίς τηλεοπτικές άδειες να συνεχίσουν να έχουν και ψηφιακή παρουσία, εφόσον υπογράφουν συμβάσεις με τους παρόχους δικτύου, τις εταιρείες δηλαδή που θα πάρουν τις ψηφιακές συχνότητες. Το άρθρο αυτό παρακάμπτει τη διαδικασία αδειοδότησης η οποία προβλέπει ο νόμος  Ρουσόπουλου , αλλά και το ΕΣΡ, το οποίο σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των αδειών.  Έκτος από τις απώλειες που προκαλεί στον προϋπολογισμό από τη μή πρόβλεψη καταβολής τελών χρήσης δημόσιων συχνοτήτων, επιβάλει την υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία, και όχι με το ελληνικό δημόσιο. Κι αυτό γιατί μια τέτοια διαδικασία θα υποχρέωνε την αδειοδότηση εξ αρχής των τηλεοπτικών σταθμών. Με άλλο άρθρο παρατείνεται η ισχύς των ραδιοφωνικών αδειών ενώ στο άρθρο 13 για τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Προεδρίας  υπάρχει η δυνατότητα ώστε να  μετατραπεί η “Δ.Τ.” σε δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: