15.8.13

Πως «κρύβονται» οι μέτοχοι
Η ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών των  ραδιοτηλεοπτικών εταιρειών, στο ΕΣΡ, είναι υποχρεωτική,  μέχρι φυσικού πρόσωπου. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση που κάποια εταιρεία μπορεί να το αποφύγει με νόμιμο τρόπο, την ονομαστικοποίηση ως φυσικού πρόσωπου.  Είναι  περίπτωση των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή μελών του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα, η πιο συνηθισμένη λύση όταν ένας επιχειρηματίας θέλει να μην εμφανίζεται απευθείας στο μετοχικό κεφάλαιο, είναι η «λύση» των off shore  εταιρειών που ναι μεν καταλήγουν σε φυσικά πρόσωπα, αλλά όχι στους ίδιους... Με τον τρόπο αυτό ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει περισσότερα ΜΜΕ από αυτά που επιτρέπονται από το νόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: