6.7.13

Εξεταστική για το λουκέτο στην ΕΡΤ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑΗ  ζημία του ελληνικού  δημοσίου από την αθέτηση των συμφωνιών αθλητικών δικαιωμάτων της ΕΡΤ, ύστερα από το κυβερνητικό λουκέτο φτάνουν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για τη σύσταση εξεταστική επιτροπής στη Βουλή περιγράφοντας τις επιπτώσεις στο ελληνικό δημόσιο από τον «ξαφνικό θάνατο» της ΕΡΤ, περιγράφοντας και την τακτική του υπουργείου οικονομικών είτε από τη “χαριστική εκχώρηση του  δικαιώματος μετάδοσης του τρίτου τελικού του Ελληνικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό” είτε  από την “πρωτοφανή κυκλοφορία περιοδικού με τίτλο <<ο κόσμος στη Ραδιοτηλεόραση», πιστής αντιγραφής-πλαστογραφίας του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση» το οποίο συνιστά περιουσιακό στοιχείο της ΕΡΤ Α.Ε. και εκδίδεται από το  1938.
Στην πρόταση  για την εξεταστική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ θέτει ενδεικτικά προς διερεύνηση, τη ζημία από τις οφειλόμενες αποζημιώσεις στο προσωπικό της ΕΡΤ  από την αντιποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων στο Αρχείο της ΕΡΤ και στο  περιοδικό “Ραδιοτηλεόραση”, αλλά και τα  διαφυγόντα κέρδη από την ακύρωση προγραμματισμένων εκπομπών. Θέτει ζήτημα για τη  ζημία και τα  διαφυγόντα κέρδη από την αδυναμία εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων  κάλυψης γεγονότων (συμπεριλαμβανομένων αθλητικών γεγονότων, που, ενώ έχουν  πληρωθεί από την ΕΡΤ, αναμεταδίδονται από ιδιωτικούς σταθμούς), αλλά και για τη  ζημία από την κατάπτωση ποινικών ρητρών για αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων  χωρίς έγκαιρη αναγγελία στον αντισυμβαλλόμενο, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση του  Champions League.  Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ακόμη  στη ζημία από την αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, αλλά και  από τον κίνδυνο κατάργησης του προγράμματος της ERT HD και ουσιαστικής  αχρήστευσης ανάλογου εξοπλισμού αξίας εκατομμυρίων ευρώ που έχει προμηθευτεί  μέχρι σήμερα η ΕΡΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: