27.6.13

Θα πληρώσουμε όλοι χωρίς να δούμε τους αγώνες από την ΕΡΤ


Η κυβέρνηση θα μπορούσε να  επικαλεστεί με βάση το άρθρο 10 της κύριας σύμβασης ΕΡΤ-ΤΕΑΜ, λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι αυτοί  (σεισμοί, πόλεμοι, τρομοκρατικές ενέργειες) όμως δεν σχετίζονται με το λουκέτο στην ΕΡΤ από τη στιγμή που όπως ειπώθηκε δεν ήταν απαίτηση της Τρόικα και η ΕΡΤ είναι κερδοφόρος. Όμως η σύμβαση προβλέπει πως ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η ΕΡΤ πρέπει να πληρώσει τα οφειλόμενα με βάση τη σύμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: