23.2.13

«Βάλτε ειδικούς στο ΕΣΡ»Υπάρχει το ενδεχόμενο τα μέλη του ΕΣΡ να έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο; Το ερώτημα δεν σουρεαλιστικό, αλλά πραγματικό και απολύτως καίριο καθώς, τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν συντάξει μια λίστα με τους εκλεκτούς που προτείνουν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.


Το επιστημονικό προσωπικό της Ραδιοτηλεοπτικής Αρχής ζητάει  από τα κόμματα και τη Βουλή να  αποτελεί κριτήριο η  επιστημονική γνώση ή η  επαγγελματική εμπειρία ως αποκλειστικό  κριτηρίου επιλογής των μελών του ΕΣΡ.  Στο κείμενο τους οι ειδικοί επιστήμονες προτείνουν, προκειμένου να επαναλειτουργήσει η Αρχή να περάσουν υπό τον έλεγχο του ΕΣΡ κρίσιμοι τομείς λειτουργίας των ΜΜΕ  όπως: ο καθορισμός των αδειών στην τηλεόραση,   οι κανόνες δεοντολογίας και  της πολυφωνίας κατά την προεκλογική περίοδο, η επιβολή τελών στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και  η παροχή συμβουλών πριν από κάθε νομοθέτημα ραδιοτηλεοπτικού ενδιαφέροντος από τον εκάστοτε υπουργό.  

Ειδικά για τις ικανότητες των μελών του ΕΣΡ, ζητούν διαφάνεια κατά τη διαδικασία επιλογής και ακρόασή τους δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τέλος, προτείνουν τη μείωση της διάρκειας απαγόρευσης επιστροφής στο χώρο των ΜΜΕ για τα μέλη του ΕΣΡ που τελειώνει η θητεία τους  από 3 έτη σε 1 χρόνο, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών τους. Ως και σήμερα, το ελληνικό δημόσιο πληρώνει τα πρώην μέλη της Αρχής για 3 συνεχόμενα χρόνια, με το 1/3 του μισθού τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: