12.12.12

Υπογραφές στο δάνειο του Mega
Σήμερα πέφτουν οι υπόγραφες στο νέο δάνειο του Mega. Το δάνειο είναι ομολογιακό ύψους 10 εκατ. ευρώ με  τη συμμετοχή 3 τραπεζών. Στα ταμεία του καναλιού θα εισρεύσουν 8,5 εκατ, ευρώ,  το οποίο όταν εκταμιευτεί θα διοχετευτεί σε εταιρείες παραγωγής για την κάλυψη  προηγούμενων οφειλών και ένα τμήμα του  σε τρέχουσες ανάγκες.  
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πότε θα γίνει η εκταμίευση, καθώς ορισμένες από τις εταιρείες παραγωγής στις οποίες χρωστάει το Mega βρίσκονται πολύ κοντά στην «κόκκινη γραμμή». Με αυτό το νέο δάνειο το συνολικό ποσό που έλαβε ο Τηλέτυπος ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ αφού προηγήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό πρόβλημα του καναλιού, πάντως παραμένει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: